جدول رتبه بندی مرشدان در یک نگاه

رتبه عنوان رتبه امتیاز رتبه حداقل سن جهت کسب رتبه حد اقل توقف در رتبه قبل مجموع سابقه مرشدی از آغاز صادر کننده حکم   مقدماتی نو پنجه
-- -- 2ماه 2ماه فدراسیون   1 خوش پنجه منکر در چرخ -- 10 ماه   1 سال   فدراسیون   2 خوش آوا صلوات درچرخ -- 2 سال 3سال   فدراسیون   3 خوش نوا صلوات بالا و پایین 18 سال 2 سال 5سال   فدراسیون   4 سردم نشین صلوات از درب 20 سال 3 سال 8 سال فدراسیون   5 سردم یار ورودی بالا و پایین 24 سال 4 سال 12 سال فدراسیون   6 سردم دار

واردی از درب خواندن در کباده

29 سال 5 سال 17 سال فدراسیون   7 مرشد

زنگ در چرخ زنگ و شمارش در کباده

35 سال 6 سال 23 سال فدراسیون   8 مرشد پیشکسوت زنگ بالا و پایین زنگ و شمارش در کباده 45 سال 7 سال 30 سال فدراسیون   9 مرشد کهن سوار ضرب و زنگ از درب زنگ و شمارش در کباده 63 سال 10 سال 40 سال فدراسیون

/ 1 نظر / 70 بازدید
ساناز خوشگله

سلام عزیزم :) میشه بیای پیشم؟ تو این سایت عضو میشی؟ منتظرتم بیا :-* http://yon.ir/Helsa