ورزش باستانی و زورخانه ای

به نام خدا و به نام نامی وطن مقدس من، ایران
ابزار ورزش باستانی: حرکات و روشهای ورزش باستانی تمثیلی است ازحرکات رزمی که بوسیله گروهی جوانمرد و ازاده و مدافع بیدار دل اغاز گردید و ناگزیر به گودهای زورخانه و اوردگاههای مخفی برده شد.اینان را به اعتبار نام تاریخی شان عیاران،فتیان و جوانمردان می خواندند.این افراد با استفاده از ابزار چوبی،سنگ و فولادی که شباهت مشخصی به الات جنگ و ستیز نداشت و ازان مقوله به حساب نمی امد امادگی کاربرد ابزار جنگی را در خود تقویت می کردند و الات و حرکات ورزشی را به انگیزه ی کاربرد نهایی ان چنین مورد استفاده قرار می دادند:
_میل برای تمرین در توانایی گرزکوبی و شمشیرزنی
_کباده برای تمرین در توانایی زه افکنی و کمان کشی و تیراندازی
_سنگ برای تمرین سپرکشی و سپرکوبی
_چرخ برای تمرین میانداری و تدافع انفرادی در مقابل تهاجم گروهی
_نرمش پا برای تقویت توانایی رهنوردی و جابجایی سریع
_شنا برای تقویت حرکات جابجایی خزنده و افقی
_کشتی برای تمرین نبرد تن به تن و رویارویی بدون اسلحه
      حق نگهدار شما

/ 1 نظر / 27 بازدید
محمد

عالی بود، مرسی