ساختار ورزش زورخانه ای
ساعت ۱۱:٠٠ ‎ب.ظ روز جمعه ۱٤ شهریور ،۱۳٩۳  کلمات کلیدی:

ساختار ورزش باستانی

زورخانه ؛ خانه نیرومندی و جوانمردی

زورخانه مکانی است برای نیرومندی و تقویت روحیه ورزشکاری، تواضع، فروتنی و دوری از تکبر.

ورزشهای زورخانه ای در فضای سر پوشیده انجام می شود و ساختمان آن شبیه سردابها و عبادت گاههایی

است که زورخانه ها از دوران باستان از آنجا ظهور پیدا کرده اند. درب ورودی زورخانه کوچک تر از در های معمولی طراحی شده است. سقف زورخانه بلند و گنبدی شکل، شبیه معابد و مساجد می باشد و گود زورخانه، مکان اجرای حرکات ورزشی پایین تر از سالن زورخانه قرار دارد.

گود زورخانه به شکل هشت  ظلعی ویا چند ظلعی به عمق 70 شانتی متر طراحی شده است. به منظور جلوگیری از صدمات به ورزشکاران، سر تا سر لبه گود از جنس چوب و یا پلاستیک نرم پوشیده شده است. در فضای اطراف گود، سکوهایی برای تماشاچیان و مکانی مخصوصی برای وسایل و ابزار ورزشی می باشد.

 

سردم جایگاه مرشد

جایگاه مرشد در زورخانه سردم نامیده می شود. سردم سکویی است بلند که در نزدیکی محل ورودی زورخانه قرار دارد و شبیه به جایگاه واعظان در مساجد است. مساحت سردم دو تا سه متر مربع و اغلب یه شکل نیم دایره می باشد، در فضای داخل آن جایگاه کاناپه ای تقریبا یک متر بالا تر از سطح سردم تعبیه شده است که مرشد بالای آن می نشیند.

مرشد با ضرب و یک زنگ، که با زنجیر در محل جایگاه کاناپه ای آویزان شده است، از زنگ استفاده کرده شروع و پایان حرکات ورزشی را اعلام می کند. در جلوی مرشد یک وسیله گرما زا (منقل) برای گرم کردن پوست ضرب قرار دارد.

سردم با اشعارها و نمادهایی از آیین جوانمردی و منش ورزشکاری اذین می یابد. مرشد در زمان ورود یک شخص والا قام یا ورزشکار برجسته و پیشکسوت به محیط زورخانه زنگ را به صدا در می آورد و ضربه ای به ضرب خود وارد آورده و اشعاری مناسب و حماسی در مدح میهن دوستی و یا اولیاء الله می سراید.

مرشد با آواز و اشعار مناسب و ضرب و زنگ، حرکات ورزشکاران را موزون ساخته و تمرینات فنی را در زورخانه رهبری و هدایت می کند.

هر یک از علیات ورزش باستانی، تاثیرات بسیار مثبتی در تقویت و افزایش قدرت و استقامت عضلانی دارد.

 

 

وسائل و ادوات ورزش باستانی:

 

وسائل و ادوات اصلی ورزش باستانی شامل ادوات زیر می باشد:

سنگ- تخته شنا- میل- کباده

 

 

برنامه ورزش در زورخانه

 

1-     نرمش های ورزش باستانی

این حرکات برای برای گرم شدن و جلوگیری از آسیب های ورزشی بسیار ضروری و مهم است. همچنین در طول برنامه، پس از اجرای تمرینات شنا، میل گیری و کباده کشی، ورزشکاران با آواز و صدای ضرب و زنگ مرشد به رهبری میاندار، عملیات خم گیری یا انواع نرمش های مناسب را در جهت تقویت سایر عظلات بدن و هماهنگی عصب و عظلانی و ریکاوری(بازیابی) و نفس گیری را انجام می دهند. امروزه به ورزشکاران توصیه می شود که پیش از ورود به گود به منظور گرم شدن و آمادگی، انواع حرکات کششی و انعتاف پذیری را انجام دهند.

 

انواع نرمش های سنتی در زورخانه:

1-    سرنوازی(قبل از شنا رفتن)

2-    پا زدن آرام

3-    حرکات کششی بالا تنه به منظور آماده شدن برای عملیات میل گیری، رفع خستگی و ریکاوری(بازیابی)

4-    حرکات خم گیری برای تقویت گروه عضلات پا و عکس العمل

 

سون کرد چپ را وخم کرد راست    خروش از دل چرخ چاچی بخاست

                                                                            حکیم ابوالقاسم فردوسی

 

2-     سنگ گرفتن

سنگ، صفحه چوبی پهن و زینی است به شکل سپرهای جنگی مربع مستطیل، با وزنهای مختلف که در انتهای شمالی به قوسی ختم می شود و در وسط دارای دستگیره ای می باشد. سنگ را سابقا نعل، سنگ نعل، سنگ زور می گفتند.

گیرنده سنگ ابتدا در جای سنگ که معمولا در خارج از گود قرار گرفته است به پشت می خوابد و دو سنگ را یکی دست راست و دیگری را به دست چپ می گیرد. سنگ گرفتن فعالیتی قدرتی است و به دو طریق انجام می شود:

 

الف) سنگ گیری جفتی: در این شیوه ورزشکار به پشت روز زمین دراز می کشد سپس با دو دست سنگ ها را از روی زمین بلند می کند و نیروی عضلات کتف، سر شانه، سینه و بازو و سنگ ها را همزمان و باهم روی سینه پایین و بالا می برد.

 

ب)سنگ گرفتن غلتان با پیچ: در این روش ورزشکار به پشت روی زمین دراز می کشد و یک سنگ را به طور عمود به زمین در دست می گیرد و سنگ  دیگر را به صورت افقی روی سینه قرار می دهد و به کمک تمام بدن، سنگ را گاهی به پهلوی راست و گاهی به پهموی چپ متمایل می گیرد.

 

 

اهداف سنگ گرفتن:

الف) افزایش قدرت در گروه عضلات بالا تنه:

-         عضلات سینه ای بزرگ، سینه ای کوچک، بین دنده ی داخلی و خارجی، مایل شکمی، شکمی ذوزنقه ای، متوازی الاضلاع، گرد کوچک، گرد بزرگ و تحت کتفی.

ب) تقویت عضلات کمر بند شانه ای و اندام فوقانی:

- دلتوئید، فوق خاری، تحت خاری، سه سر بازویی، دو سر بازویی، بازوی قدامی، غرابی بازویی، بازکننده های ساعد و عضلات کوچک و متعدد در گیردر کف و مچ دست.

ج) تقویت رفتارها و خصوصیات اخلاقی مطلوب از طریق خواندن اشعار حماسی و عرفانی.

-اوزان سنگ:

بر اساس توانایی و قدرت جسمانی ورزشکار، تناسب سن و وزن سنجیده می شود.

 

    - سنگ گیری:

برابر آیین نامه اجرایی مسابقات ورزش های زورخانه ای در رده های سنی مختلف و زمان مشخص و امتیازات معین اجرا می گردد.

 

3-    انواع پازدن:

پای زدن انجام حرکات موزون و ریتمیک پا و دست همراه با پرش و چرخشهای کوتاه و سریع است که در سبک های مختلف انجام می شود. این حرکات موزون به منظور افزایش استقامت قلبی و تنفسی، تقویت و هماهنگی عصبی و عضلانی و ریکاوری انجام می گردد. پای زدن به خاطر موزونی، دقت و دشواری آن نوعی مهارت و هنر است. پای زدن به شکل دسته جمعی و به صورت هماهنگ و با نام های مختلفی انجام می شود مرشد برای هر نوع پا زدن میاندار آهنگ مخصوصی می زند و یگر ورزشکاران حرکات خود را با حرکات اوجور می کنند.

در گذشته پای زدن نوعی تمرین حرکات شاطری بوده است که تا حدود نیمه قرن نوزدهم در منطقه غرب و جنوب آسیا رایج بوده است.

 

انواع پای زدن

·        پای چپ و راست( پای اول)

·        پای جنگلی (یا پای چکشی)

·        پای تبریزی اول و دوم؛

·        پای چپ و راست(یا پای آخر)؛

 

اهداف پا زدن

-         بهبود عملکرد قلبی- تنفسی و وضعیت گردش خون؛

-         افزایش هماهنگی بین اعصاب و عضلات و تقویت عضلات پا

-         بهبود پمپ عضلانی و برگشت خون ریوی؛

-         تقویت رفتارها و خصوصیات اخلاقی مطلوب از طریق خواندن اشعار حماسی و عرفانی.

 

4-   شنا:

اصطلاحا در زورخانه به حرکتی که ورزشکاران به صورت درازکش با تکیه بر پاهای خود، بالا تنه خود را بر روی دست ها پرس می کنند شنا گفته می شود. این حرکت معمولا بر روی تخته شنا انجام می شود. تخته شنا وسیله ای چوبی و مربع مستطیل شکل به طول 50 یا 75 سانتیمتر، با دو پایه کوتاه حدود 50 سانتی متر می باشد.

ورزشکاران دایره وار در گود قرار می گیرند، آنرا به کف گود نهاده دو دست را به اندازه عرض شانه روی آن می گذارند و پاها را به عقب می کشند در این حال با نوای ضرب و شعرخوانی مرشد، سر و سینه را بروی تخته نزدیک می کنند و شنا وی روند. رهبری و هماهنگی شنای گروهی بر عهده میاندار است.

 

انواع شنای زورخانه:

الف) شنای کرسی: شنای سرنوازی که برای گرم کردن و آماده سازی عضلات ورزشی است و بطور متعامل شامل : شنای یک شلاقه، شنای دو شلاقه، و شنای سه شلاقه و بیشتر می باشد.

 

ب) شنای پیچ: مانند شنای دست و پا مقابل است که بدون حول محور ستون فقرات با ریتم ضرب و شمارش مرشد می چرخد، ابتدا سر و سینه روی تخته شنا نزدیک می شود سپس سر زیر بغل چپ خم می شود و با هر شمارش مرشد یک شنای پیچ انجام می گردد.

 

اهداف شنا رفتن:

الف) افزایش قدرت در گروه عضلات بالا تنه:

-         عضلات سینه ای بزرگ، سینه ای کوچک، بین دنده ی داخلی و خارجی، مایل شکمی، شکمی ذوزنقه ای، متوازی الاضلاع، گرد کوچک، گرد بزرگ، پشتی بزرگ و تحت کتفی

ب) عضلات کمربند شانه ای و اندام فوقانی:

- دلتوئید، فوق خاری، تحت خاری، سه سر بازویی، دو سر بازویی، بازویی قدامی، غرابی بازویی، باز کننده های ساعد و عضلات کوچک و متعدد در گیر در کف و مچ دست.

ج) افزایش قدرت گروه عضلات خم کننده و راست کننده گردنی(نردبانی، گوشه ای).

د) افزایش قدرت استاتیک عضلات پا و کمر؛

و) تقویت رفتارها و خصوصیات اخلاقی مطلوب از طریق خواندن اشعار حماسی و عرفانی.

میل گیری در زورخانه

میل گیری مخروطه شکل و دسته دار به ارتفاع 70 سانتی متر به وزن های مختلف است. که هر ورزشکار دو میل را متناسب با قدرت خود انتخاب می کند ابتدا آنها را روی شانه قرار دادهو با نوای ضرب و شعرخوانی مرشد به صورت گروهی و هماهنگ میل گیری می کنند. حرکت میل گیر شبیه چرخاندن گرزی سنگین بر روی شانه می باشد. ورزشکاران یکی از میل ها را روی دست نگاهداشته و دیگری را از پشت شانه به پایین می آورد که به منزله گرزی است که در عملیات رزمی  قدیم به کار می رفته میل ها به تدریج از آهن به چوب تغییر یافته و از شکل گرز خارج و به شکل حاضر در آمده است.

این حرکت پهلوانان موجب تقویت عضلات سرشانه، کتف و بازوها، ساعد و مچ دست می گردد و در قدیم به عناون حرکات آموزشی و کمک آموزشی رزمی مطرح بوده است.

انواع می گیری شامل :

1-     میل گیری آرام یا سرمچ

2-     میل گیری تند یا گوارگه

3-     میل بازی

 

1-میل گیری آرام یا سرمچ:

در این شیوه میل گرفتن میل ها دور کتف چرخانده می شود وقتی دست چپ یک رور در یک طرف بدن و در مدار شانه و در پشت و پهلو و سینه می چرخد دست دیگر میل خود را راست رو به بالا نگه می دارد. میل گیری آرام به شیوه های مختلف انجام می شود.

2- میل گیری تند یا گوارگه:

میل گیری گوارگه، این کلمه بر وزن فسرده یا فتح ف تلفظ می شود و گوارگه از لغات مغولی است که در فارسی باقی مانده و نام نوعی از طبل یا نقاره ای است که در جنگ های قدیم با آهنگ معینی می نواختند. در کتاب تاریخ گیتی گشای زند تالیف میرزا محمد صادق موسوی نامی اصفهان متخلص به بسامی این کلمه زیاد استعمال شده(چون صدای گورگه و کرنای بلند شد......).میل گیری گوارگه  نوعی از میل گرفتن است و آن موقعی است که ورزشکار حرکات خود را با نهایت سرعت انجام می دهد و میل ها را به اصطلاح سر مچ گرفته و مرشد هم آهنگ مخصوص برای این حرکت می نوازد.

4-  میل بازی

میل بازی از حرکات جذاب و تماشاگرپسند  است که با پرتاب چند میل سبک تر انجام می شود.

در زورخانه ها از هنرمپنمایی پهلوانان در موقع جنگ ها ناشی شده که برای قدرت نمایی همین که به میان میدان می رسیدند گرز خود را به هوا پرتاب کرده و می گرفتند.

 

اصول میل بازی:

1)     راست بودن قامت زمان میل بازی؛

2)     خارج نشدن میل باز از محدوده میل بازی؛

3)     خم نشدن میل باز از محدوده میل بازی؛

4)     خم نشدن زانو هنگام میل بازی؛

5)     گرفتن دسته میل توسط میل باز بعد از پرتاب و زمان فرود آمده

6)     محدوده میل بازی دایره ای به قطر 3 متر می باشد.

 

اهداف میل گیری

الف) افزایش قدرت در گروه عضلات بالا تنه:

-          ­­عضلات سینه ای بزرگ، سینه ای کوچک، بین دنده ای داخلی و خارجی، مایل شکمی، شکمی ذوزنقه ای، متوازی الاضلاع، گرد بزرگ، پشتی بزرگ تحت کتفی

ب) عضلات کمربند شانه ای و اندام فوقانی:

 - دلتوئید، فوق خاری، تحت خاری، تحت خاری، سه سر بازویی، دو سر بازویی، بازویی قدامی، غرابی بازویی، بازویی زند اعلایی، باز کننده های ساعد و عضلات کوچک و متعدد در گیر در کف و مچ دست.

ج) افزایش قدرت گروه عضلات خم کننده و راست کننده گردنی(نردبانی، گوشه ای).

د)  افزایش قدرت استاتیک عضلات پا و کمر؛

و) تقویت رفتارها و خصوصیات اخلاقی مطلوب از طریق خواندن اشعار حماسی و عرفانی.

 

چرخیدن:

چرخیدن از جمله هنرهای فردی و از جذاب ترین فعالیت های ورزشی در زورخانه است. چرخیدن از جوانترین فرد آغاز می شودو به پیشکسوت ها، پهموان ها و پیر ترین فرد ختم می شود. اما سادات از الویت خاصی بر خوردارند. چرخیدن به شکل های گوناگون و فنی انجام می شود.

ورزشکاران بعد از گرفتن رخصت ایتدا به منظور آمادگی و تمرکز هر چه بهتر پیش از شروع چرخیدن، چهار قدم به راست و چهار قدم به چپ روی سر پنجه یه هر سوی گود با گام های کشیده قدم بر می دارند، این حرکات به سه پا معروف است، سپس چرخیدن را آغاز می کنند.

اقسام چرخیدن به این نامها شناخته شده اند:

1-     چرخ جنگلی؛

2-     چرخ چکشی؛

3-     چرخ تیز(ساده)؛

4-     چرخ چمنی؛

5-     چرخ تک پر(با یک چرخ و یک تکپر)؛

6-     چرخ سه پر (یا دو چرخ و سه تکپر)؛

7-     چرخ قجری.

 

ورزشکاران پس از انجام عملیات سنگین میل گرفتن جر گه یی دور می ایستند و مشتمالچی یا خادم زورخانه- چنانچه فصل سرما باشد- به شانه هر یک لنگی می اندازد که بدن گرم عرق کرده شانم سرما نخورد و آنها هم لنگ را به دور بدن خود می پیچند.

 

اهداف چرخیدن:

-          افزایش هماهنگی عصبی و عضلانی و حس تعادل در حال حرکت؛

-          افزایش توان بی هوازی و استقامت موضعی در عضلات پا؛

-          افزایش سرعت و چابکی؛

-          بهبود وضعیت قامت تناسب و زیبایی اندام؛

- تقویت رفتارها و خصوصیات اخلاقی مطلوب از طریق خواندن اشعار حماسی و عرفانی.

 

کباده:

کمانی است از آهن و اوزان مختلف که زه آنرا حلقه ها و پولک های فلزی تشکیل می دهند.

ورزشکار، کمان را بالای سر تا روی شانه طوری حرکت می دهد که در هر طرف دستها از آرنج تا مچ به طور افقی قرار گیرد این حرکات با شمارش و ضرب مرشد همراه است.

در هر زورخانه معمولا کباده هایی در اوزان مختلف قرار داده میشود تا ورزشکاران از آن استفاده کنند.

 

انواع کباده زدن بر  سه گونه است:

1-     یک طرفه: در این روش حرکت کباده میان یکطرف شانه ها و تا بالای سراست.

2-     دو طرفه: در این روش حرکت کباده به چپ و راست از بالای سر و باز کردن هر دو دست با کشیدن و بردن کباده به هر دو طرف بدن  است. و معمولا توسط پهلوان ها وپیشکسوت ها زده می شود.

3-    روبه روی سینه یا جلو: حرکتی سنگین و بسیار دشوار، با حرکت دادن عمودی کباده به صورت باز کردن دست به چب و راست و کشیدن آن به هر طرف بدن است.

مرشد کباده پیشکسوت ها را از یک به بالا می شمارد اگر به پنجاه رسید مانند شمارش سنگ، دوباره از پنجاه، اعداد را یکی یکی کم کرده به پاییین می آید و ضرب مب گیرد.

شیرین کاری با کباده:

برخی از ورزشکاران پر قدرت با عملیاتی مانند چرخاندن کباده به دور بدن حرکات شیرین کاری انجام می دهند.

 

اوزان کباده:

در مسابقات جوانان، وزن کباده 18 کیلو و بزرگسالان 20 کیلو است.

فاصله دو سر کمان محل الصاق زنجیر یک و نیم متر و طول زنجیر حدود دو متر است.

حدااکثر تعداد پرتابها 72 و حداکثر زمان دو دقیقه است.

فرد کباده کش می تواند در زمان کشیدن کباده حرکات ابتکاری یا شیرین کاری انجام داده و از هر حرکت 5 امتیاز کسب نماید.

نحوه محاسبه امتیازات و خطاها در کباده زدن تابع مقررات خاصی است و جمع امتیازات در کباده زدن و نحوه محاسبه امتیازات به شرح زیر است:

  • 40 پرتاب اول هر کدام نیم نمره        20 نمره
  • 22 پرتاب بعد هر کدام 1 نمره          22 نمره
  • 10 پرتاب آخر هر کدام 3 نمره         30 نمره
  • شیرین کاری هر حرکت                    5 نمره

 

اهداف کباده زدن:

الف) افزایش قدرت در گروه عضلات بالا تنه:

-          ­­عضلات سینه ای بزرگ، سینه ای کوچک، بین دنده ای داخلی و خارجی، مایل شکمی، شکمی ذوزنقه ای، متوازی الاضلاع، گرد بزرگ، پشتی بزرگ تحت کتفی.

ب) عضلات کمربند شانه ای و اندام فوقانی:

 - دلتوئید، فوق خاری، تحت خاری، تحت خاری، سه سر بازویی، دو سر بازویی، بازویی قدامی، غرابی بازویی، بازویی زند اعلایی، باز کننده های ساعد و عضلات کوچک و متعدد در گیر در کف و مچ دست.

ج) افزایش قدرت گروه عضلات خم کننده و راست کننده گردنی(نردبانی، گوشه ای).

د) افزایش قدرت استاتیک عضلات پا و کمر؛

و) تقویت رفتارها و خصوصیات اخلاقی مطلوب از طریق خواندن اشعار حماسی و عرفانی.

 

دعا کردن

از کهن ترین آداب زورخانه دعا کردن است که در پایان ورزش انجام می گیرد. دعاها، با همان جنبه های اجتماعی و نقظه نظرها با اندک تفاوتی در صورت، از روزگار باستان تا بدین دوران بر جای مانده اند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   آداب و رسوم زورخانه

خانه ورزش ما جای هوسناکان نیست

جای پاکان بود این منزل ناپاکان نیست

خانه ورزش ما هست علی رغم فلک

سرزمینی که بود پاک تر از چشم فلک

انتظار می رود رفتار ورزشکاران باستانی کار در زورخانه مبتنی بر اصول آیین فتوت و جوانمردی، از روی گذشت، فروتنی، پرهیزکاری، عدالت، صفا و ادب باشد. با توجه به این اصول، ورزش باستانی دارای آداب و رسومی است که هر ورزشکار وظیفه دارد از لحظه ورود به زورخانه تا هنگام خروج در چهارچوب اصول و مقررات آن را عمل کند. این اصول عبارتند از:

1-سحرخیزی:

از رسوم دیرین ورزشکاران زورخانه رو، سحرخیزی بوده است. سابقه این رسم به آیین های دیرین و کهن ایران زمین، سابقه فرهنگی مردم منطقه در فلات ایران و عبادت صبحگاهی در فرهنگ و تاریخ دوره اسلامی می رسد.

گزنفون و استرابون هر دو سحرخیزی جوانان و بزرگ سالان عهد هخامنشی را برای ورزش تصریح کرده و نوشته اند: با صدای شیپور حاضرباش پیش از طلوع آفتاب بیدار و همه در یک نقطه معین اجتماع می کردند. سپس جوانان به گروه های پنجاه نفری تقسیم می شدند و هر گروه به همراه فرمانده خود در طول مسافتی حدود 40 استاد(هر استاد 180 متر) یعنی بیش از هفت کیلومتر می دویدند.

2- اظهار فروتنی هنگام ورود به زورخانه:

هر کس وارد زورخانه می شود باید سر فرو آورده و اظهار فروتنی کند. برای اعمال این امر، زورخانه دارای در ورودی بسیار کوتاهی است تا هر کس در هر مقامی که باشد، هنگام ورود به احترام مجبور به سر خم کردن شود و به این طریق رفتار بزرگ منشانه و متواضعانه و فروتنی را همواره از یاد نبرد.

4-    تشریفات و احترام به دیگران:

برای احترام به دیگران این اقدامات صورت می گیرد:

·    واردین در صورتی که بیش از یک نفر باشند باید با تعارف و احترام یکدیگر را به تقدم برخود ه داخل زورخانه دعوت نمایند؛

·        مطابق سنت هر کس پیشکسوت تر و سالمند تر باشد نسبت به دیگری حق تقدم دارد؛

·    صاحب عنوان ترین میهمان، در بلند ارج ترین جا کنار سردم و در جوار کهنه سوار و یا مرشد بود و اکنون با احترام ترین جاها برابر در ورودی و یا سکوی رو به سردم است؛

·        هر کس که در گود باشد و یا بیرون از گود، باید چون بزرگ تر صاحب کسوتی از راه رسید جای خود را به او بدهد.

 

5-     مرشد و تشریفات:

مرشد وظیفه دارد برای هر کس که به زورخانه وارد و یا از آن خارج می شود با در نظر گرفتن مرتبه و سابقه کسوت ورزشی او، تشریفاتی به این شرح به عمل آورد:

·        اگر تازه کار و یا غیر ورزشکار باشد،  فقط می گوید:"خوس آمدی"!

·        اگر سابقه دار و ساخته باشد پس از گفتن:"خوش آمدی" از حضار طلب می کند که برای ورود او صلوات بفرستند؛

·    اگر پیش کسوت باشد می گوید: "صفای قدم" و پس از طلب صلوات از حضار برای او با هر دو دست به ضرب زورخانه زده و یک رکبار ضرب می گیرد؛

·    اگر پهلوان باشد علاوه بر ادای تشریفات پیش کسوت، زنگ را هم به احترام او برابر آئین نامه مربوطه به صدا در می اورد؛

·    گاه مرشد هنگام ورود پهلوان صاحب زنگ، یا میهمانی بسیار عزیز و یا شخصیتی عالی مقام پس از ادای تشریفات اولیه مشابه چنین اشعاری نیز به عنوان خوش آمدی می خواند:

ای به هر کاری رفیقت قل هو الله احد        ای نگهدار شب و روز تو الله الصمد

لم یلد یارت ولم یولد به هر جا دستگیر     مونس تو لم یکن له، رهبرت کفوا احد

هر گاه مرشد برای هر کس طلب صلوات کند، هر فرد باید بدون بخل و غرض ولو شخس مورد نظر دشمنش هم باشد صلوات بفرستد.

n     تذکرات مهم

از آنجا که در گو زورخانه ثروت و مال دنیا و موقعیت اجتماعی ارزشی ندارد و تنها مقام کسوت مرزش است که به مراطب تقدم و تاخر فرمان می راند، هیچ کس حق ندارد به صرف آن که در خارج از زورخانه رئیس و یا صاحب مقامی است نسبت به مردم دون پایه شغلی ادعای تقدم و برتری نماید و انتظار داشته باشد که ورزشکاران به جای طلب رخصت ازمرشد و یا پیشکسوت ترین حاضران، از او رخصت بطلبند.

  • مرشد موظف است تمام مراسم و تشریفات لازم الاجرا را در مورد هر یک از ورزشکاران معمول دارد.
  • در چرخ سابقه دار طلب صلوات کند و در چرخ پیشکسوت و پهلوان علاوه بر زنگ آن بر ضرب هم بزند و برای سومی زنگ را نیز به صدا در آورد.

6-    دعوت به ورزش:

خادم زورخانه موظف است به محض تشستن ورزشکار نزد او شتافته، حوله چند تاشده ای را به نشانه دعوت به ورزش در کنارش بگذارد.

·        ورزشکار در قیام به عزم ورزش کردن از بزرگ تر حاضران رخصت می طلبد.

·        انجام ورزش انفرادی بیش از شروع یا پس از خاتمه ورزش اگر کسی خواست انفرادی ورزش کند باید از بزرگ تر حاضر و یا مرشد اجازه خواسته و بگوید:"رخصت" که در جواب خواهند گفت:"فرصت" یا "خدا بده فتح و نصرت"

 

7-     ادای احتمام به گود مقدس:

ورزشکار به محض ورود به گود مقدس باید خم شود و انگشتان دست راست خود را به رسم قدم بوسی پوریای ولی و احترام به ساحت مقدس زورخانه به زمین زده و برداشته روی لب ها گذاشته ببوسد.

8-میان دار:

·        هنگام ورزش میاندار یا سر گروه که باید از سابقه دارترین ورزشکاران حاضر باشد در وسط گود به عنوان سر گروه ورزشکاران را به آهنگ ضرب مرشد رهبری می کند تا دیگران نیز حرکات خود را با حرکات او تطبیق داده و آنانی هم که مبتدی هستند حرکات او را تقلید کرده بیاموزدند.

·        میاندار قبل از وسط گود ایستادن  باید از بزرگ ترین شخص حاضر در زورخانه و یا از مرشد یا حضار رخصت بطلبد. سپس به یکیک ورزشکاران سابقه دار برای میانداری تعارف کند و "بفرما" بزند.

·        همه باید از میاندار و پهلوان حاضر، حرف شنوی داشته و از دستورات او پیروی کنند.

·        چنانچه ورزشکاری رویه ای بر خلاف حرکات میاندار از خود نشان دهد و یا در کنار گود بی حرکت بایستد نسبت به میاندار  بی احترامی کرده است.

·        هیچ کس حق ندارد هنگام ورزش دسته جمعی از گو خارج شود مگر آنکه با اجازه میاندار باشد.

·        هنگامی که میاندار مشغول دعا خواندن است اگر کسی صحبت کند و یا از گود خارج شود، امری نا پسند است و رفتار او نسبت به ورزشکاران و میاندار توهین تلقی خواهد شد.

9-نحوه ی استقرار ورزشکاران ازگود:

·        ورزشکاران در روبه روی مرشد که پایین ترین مرتبه است وارد گود شده و از مقابل سردم جایگاه مرشد خارج  می شوند.

·        هر قسمت از گود در جای خود مرتبه ای دارد و هر کس باید در مرتبه خود بایستد.

·        میاندار روبه مرشد در وسط ، دومین مرتبه بعد از میاندار رو به روی میاندار، زیر سردم ایستاده است.

·        در این جا درجه اول سادات(اولاد حضرت علی علیه السلام) و سابقه دارترین تا تازه کارترین به ترتیب در طرفین بر حسب درجه کسوت قرار می گیرند.

10-ورود با کفش به گود و ورزش در گود با لباس معمولی ممنوع است.

ورزش در گود با لباس معمولی زشت و ناپسند شناخته شده، طبق اصول آیین فتیان ممنوع است.

11-شوخی، ناسزاگویی، استفاده از دخانیات، مواد مخدر و الکل مطلاقا در زورخانه ممنوع است.

شوخی، سبک سری، خنده به صدای بلند، ناسزاگویی ، غیبت، تهمت زدن به دیگران، سیگار کشیدن، و استفاده از مواد مخدر و الکل از آفات و رذایل اخلاقی تلقی می شود و در زورخانه ممنوع است.

12-هنگام ورزش دسته جمعی در گود، ورزش کردن بیرون از گود ممنوع است.

13-طهارت و پاکیزگی:

هر کس وارد زورخانه یا به خصوص وارد گود می شود، لازم است ترجیحا با وضو وارد شود. ورزشکار در گود باید هم طهارت داشته باشد و هم از نظر شرعی نجس و نا پاک نباشد. این رسم بسیاری از صاحب کسوتان نامور و اهل معنی بوده است که همواره با وضو وارد گود می شدند.

14-     بوسه زدن بر تخته شنا و قبضه زنجیره کباده:

رسم است ورزشکاران تخته شنا و قبضه زنجیر کباده را قبل از به کار گرفتن به عنوان احترام و تیمن و تبرک بوسه می زنند.

15-     ترتیب استفاده از ادوات ورزش در گود:

·        برداشتن تخته شنا و برداشتن میل و بر جای برگرداندن آن ها پس از هر دور ورزش به ترتیب از بزرگ ترین ورزشکار شروع و از کوچک ترین پایان می گیرد به استثنای کباده که مثل چرخ از کوچک تر به بزرگ تر می رسد.

·        در موقع بلند کردن میل از روی زمین، کوچک تر نباید پیش بگیرد و قبل از بزرگ تر اقدام به بلند کردن میل کند. در این مورد حق تقدم اول با سادات، بعد سابقه دارترین پیش کسوت حاضر است تا به ترتیب نوبت به افراد تازه کار برسد.

16-     چرخیدن:

پرخیدن از تازه کارترین افراد شروع و به تدریج به سابقه دارترین و در پایان با سادات پایان می گیرد؛

·        ورزشکار مبتدی باید هنگام پرخیدن در دو ضلع پایین گود سه پا بزند؛

·        ورزشکار پیش کسوت از دو ضلع پایین به ضلع های شرق و غرب گود سه پا خواهند زد؛

·        پهلوان پیش کسوت سه پا را از زیر سردم که بالا ترین جای گود می باشد شروع می کند؛

·        مرشد باید در شروع چرخ برای پیش کسوت و شیرین کار از حضار طلب صلوات کرده و برای پهلوان ضمن طلب صلوات به زنگ هم بزند.

 

17-     تشویق ورزشکار:

تشویق ورزشکاران به خصوص موقع میل بازی و چرخ، وظایف مرشد است. بزرگ ترین پیش کسوت حاضر و یا میاندار هم این حق را دارند.

 

18-     رعایت ورزشکار غریب:

اگر ورزشکاری غریب از شهری دیگر واردشود ولو آن که کسوت به مرتبه بزرگ تر آن حاضر باشد لازم است نهایت مروت و حرمت را در حق او مرعی دارند و حتی میانداری را به او واگذارند و اگر هم نپذیرفت برترین جا را در گود به او بدهند و در موقع اقدام به فعالیت ورزشی به او تعارف کرده و بفرما بزنند.

19-     حق تقدم:

اگر پیشکسوت و یا ورزشکار با سابقه ای، روی فروتنی بخواهد از حق خود چشم پوشی کند و دیگری را که ذیحق نیست به خود مقدم دارد باید حاضرین مداخله کرده، با خوش رویی مانع شوند تا نوبتی که مناسب سابقه اوست برسد.

 

20-     کباده زدن(یا کباده کشیدن):

·        کباده زدن نیز مانند چرخیدن از خرد سال های گود شروع و به و از بزرگ تر سال ترها و سپس به سادات تمام می شود؛

·        ورزشکار باید قبل و بعد از کباده کشیدن آن را ببوسد و به افراد بالا تر از خود تقدیم کند؛

·        در هنگام کباده کشیدن دیگران حق چرخیدن، پای زدن و شیرین کاری را ندارند.

21-     شمارش مرشد:

هنگامی که پهلوان یا پیشکسوتی  مشغول زدن پای جنگلی و یا کشیدن کباده است، مرشد باید ضمن ضرب گرفتن هر یک از حرکات او ، از یک به بالا بشمارد. شمارش دفعات و تعداد حرکات چه در پای جنگلی و چه در کباده بالاترین حد احترام است.

 

22-     حماسه خوانی و حکمت گویی:

مرشد باید به هر بهانه اشعار و رباهی های نغز و پر نغز برای تنبیه(یادآوری و فراگیری) و یا ارشاد ورزشکاران را به سرنوازی با کلام شمرده و قابل درک بخواند.

در گذشته که زورخانه ها در آموزش و پرورش جوانان نقش ثابتی داشت خواندن اشعار متضمن پند و ارشاد در سطحی گسترده و به طور جدی، توسط کهنه سواران خردمند و صاحب نفس انجام می شد.

23- دادان شعار های مناسب برای تشویق ورزشکاران:

رسم است که در زورخانه ها مرشد برای تشویق، موقع چرخ یا انجام بعضی حرکات چابکانه و خوش نما، ضمن گرفتن ضرب های متوالی ، شعار های مناسب سن و کسوت هر ورزشکار با صدای بلند و کشیده یا مضامین خطابی به عبارت زیر چاشنی سخن خود می کند:

ماشاءالله، به: ورزشکار چابک.

سهراب یل، علی نگهدارت، به: جوان رسا.

علی اکبر حسین، به: جوان.

قاسم بن حسن، به:جوان .

سر باز کوی حق!امام هشتم یارت، به: سربازان و ارتشیان.

ناز جان شیرین کار، به: شیرین کار.

سام نریمان، سالار گردان، به: سابقه دار ساخته.

رستم پیلتن، گو زابلی، به: پیش کسوت.

تهمتن دوران، دلاور ایران، به:پهلوان

یل شیر دل، اژدهای دمان، به: پهلوان پر جنب و جوش

علی اژدر در شیر بیابان نجف، بر منکرت لعنت، به: پهلوان بی رغیب

علمدار حسین، به: میان سال رسا.

سپهسالار حسین، عباس بن حسن، به: میان سال نیرومند.

سپهسالار علی، مالک اشتر، به: سالمند سابقه دار.

سردار اهل بیت به: سالمند و پیش کسوت.

حبیب بن مظاهر به: مرد سالخورده.

پیر سحرخیزان به: پیر مرد عابد و مومن.

جد سادات، به: سادات تازه کار.

به سرور کاینات، خلق خوش محمد صلوات، به: سادات، سابقه دار.

 

24-  مراقبت از سرماخوردگی:

مشتمالچی (خادم زورخانه) موظف است هنگام چرخیدن یا کباده کشیدن که ورزشکاران با بدن های گرم و عرق دار برای رسیدن نوبت بی حرکت دور گود می ایستند به شانه هر یک یک حوله یا پارچه مناسبی را بیاندازد که سرما نخورند.

25- کشتی

پس از پایان ورزش و دعا رسم است که میاندار رو به سوی بزرگتران کجلس و یا برجسته ترین شخص حاضر کرده و می پرسد: حالا چه کنیم؟"اگر قرار کشتی بوده می گویند:کشتی". و در غیر این صورت می گویند:"اختیار دارید".

  • در کشتی های رقابتی پهلوان حاضر و یا پیش کسوت ها باید پس ار دست ه دست دادن دو حریف مراقب حرکات طرفین باشند. اگر کشتی طولانی شد و هیچ کدام بر دیگری چیره نشدند به اصطلاح گشتی شان گره خورده آنها را از هم جدا کرده و به منظور جلوگیری از خصومت همان دم آن دو را وادار به بوسیدن کرده و کشتی را خاتمه اعلام کنند.
  • اگر کسی روی اطمینان به نیروی پهلوانی خود بخواهد کشتی دوره بگیرد از قدیم رسم چنان بوده است که پس از خاتمه ورزش و مراسم دعا، دست خود را به عزم یا طلب کشتی به جانب یکایک ورزشکاران حاضر در گود دراز می کند و هر کدام که مایل به کشتی بود با او سرشاخ می شود.

·        چنانچه نوچه ای تازه کار بخواهد با پهلوانی کهنه کار کشتی بگیرد، به نشانه قبول داشتن حریف به استادی هنگام فرو کوفتن، زانوی خود را زمین می زند و گاه بازوی او را هم می بوسد. در کشتی های پهلوانی، هنگام دست به دست دادن  دو حریف پهلوان، مرشد طبف سنت ویژه مرسوم، گل کشتی می خواند.

  • پایان ورزش را میاندار با اجازه بزرگتران اعلام می کند.

26- احترام به حریف:

حریف را باید دوست داشت و توجه داشت بدون حریف رقابت وجود ندارد. باید مراقب بود اگر کسی در گود حریف کشتی و یا رقیب ورزشی ورزشکاری باشد، در انتظار خوار و یا تحقیر نشود و و ورزشکار به اقتضای خصلت فتیان و جوانمردان در صورت لزوم با کمال خوش رویی و فروتنی حق تقدم خود را به دیگری بدهد.

27- گل ریزان:

گلریزان از سنت های دیرین زورخانه است که به مناسبت های معینی همچون، کشتی گرفتن دو پهلوان، آشتی دادن دو ورزشکار پیش کسوت و رفع کدورت بین آنها، برای استعانت به کسی که به کمک احتیاج دارد، جمع آوری کمک در هنگام بروز بلایای طبیعی و کمک رسانی به آسیب دیدگان، افتتاح زورخانه و یا به سبب مقتضیان مالی زورخانه ها، برای رواج و رونق ورزش در محل، برای احترام مقدم پهلوانی که از شهری دیگر آمد است بر پا می شود

·        در مواقع گلریزان، مدعوین که از معتمدین و متمکین و گاهی از شخصیت های اجتماعی و اقتصادی ورزش هستند اعاناتی قابل توجه به منظور های معینی کرامت می کنند.

پایان.

End.

 

 Gymnasium houses a powerful and Chivalry

Gymnasium is a place to enhance the robustness and sportsmanship, humility, modesty and avoid arrogance.

A gymnasium is covered sports in the area and building a cellar and worship expectations

The club have emerged since the ancient times. Gymnasium entrance is smaller than the conventional design. Tall ceilings and domed gymnasium, temples and mosques is a gymnasium and arena, where sport performance is below the gym floor.

Zly eight or more ring-shaped gymnasium Shanti Zly to a depth of 70 m has been designed. In order to prevent injuries to athletes over the edge of the ring is made of soft wood or plastic covered. The space around the pit, platforms for sports fans and is a place of special tools.Master the cold

Master's gymnasium called the cold. Cold platform lift which is located near the gymnasium entrance like the preachers in the mosques.

Master the beat and a bell, which is hung with chains on the couch, use the bell to announce the start and end of exercise. Master in front of a heating device (transferred) to heat the skin is dead.

Poetry and chivalry and manners of the Code of athlete cold symbols will decorate.

Master with good lyrics and beat, singing and ringing, rhythmic movements of athletes and technical training in the gym will lead.

Each Lyat ancient sport, a very positive effect on muscle strength and endurance will improve and increase.

Antique sports equipment and devices:Home exercise equipment and implements of ancient includes the following components:

Stone - slate swimming - email - Kbadh

Exercise in the gym1 - The ancient sport exercises

The movement for global warming and prevent sports injuries is very necessary and important. Also during the program, after running, swimming and making Kbadh like drawing, singing, voice and percussion bells Master athletes Miandar led operations, down or making the right kinds of exercises to strengthen other muscles and body coordination and nerve Zlany and recovery (recovery) and doing breath-taking. Today, athletes are advised before entering the pit to warm up and prepare for a variety of stretching and flexibility Antaf do.Traditional forms of exercise in the gymnasium:

1 - Srnvazy (before going swimming)

2 - Gentle Kick

3 - upper body stretching to prepare for the operation of desire, fatigue and recovery (recovery)

4 - bending movements to strengthen the leg muscles and reactionSoon the stairs to the right and left wheels Chachy Bkhast cry from the heart

Ferdowsi2 - rock the

Once the stone horseshoe, horseshoe rock, rock force said.

Rock strength and activities to be done in two ways:lower and raise.Sometimes the stone is leaning left to right side and sometimes Phmvy.

Stone aims to:

A) increase upper body strength, muscle groups:

- Large pectoral muscles, a small chest, between the ribs, internal and external, like the ventral, ventral trapezoid, parallelogram, small round, large round, and the scapular.

B) strengthening the muscles of the upper back and shoulder strap:

- Deltoid, the thorns, the thorns, triceps brachii, biceps brachii, anterior arm, corvette arm, forearm extensors and small muscles of the hand and wrist several Gyrdr.

C) promote good behavior and moral character through epic and mystical poetry reading.

- Weights of stone:

Based on the athlete's physical ability, age, fitness is measured.- Stone-up:

Executive Regulations of the club sports tournaments in different age categories and specific advantages must be implemented.3 - types of riding:

The rhythmic movement to enhance cardiovascular and respiratory endurance, strength and neuromuscular coordination, and recovery is done. Because of a foot coordination, precision and difficulty of the skill and art.

Get a foot in the past has been that about half of the nineteenth century Shateri movements practiced in West and South Asia have been popular.Pies handling

· Left and right leg (first leg)

·'s Forests (or foot hammer)

· AST first and second legs;

· Left and right foot (or foot end);Kick Goals

- Improve heart function - respiratory and circulatory status;

- Increased coordination between nerves and muscles and leg muscles

- Improved muscle pumps blood back lungs;

- Reinforce good behavior and moral character through epic and mystical poetry reading.4 - Swimming:

Moving to the gym so athletes prone to relying on his legs, on his upper arm presses are said to be swimming. The swim is usually on board. Square and rectangular wooden board by swimming 50 or 75 cm long, with short base is about 50 cm.

He was to go swimming. Leadership and coordination of the swim team is Miandar.All swimming club:

A) Chair Swimming: Swimming Srnvazy to warm up and prepare the muscles and interactive sports including swimming, a Shlaqh, two Shlaqh swim, and swim Tuesday Shlaqh and more.Steam is doing a twist.Swimming aims to:

A) increase upper body strength, muscle groups:

- Large pectoral muscles, a small chest, between the ribs, internal and external, like the ventral, ventral trapezoid, parallelogram, small round, large round, large dorsal and scapular

B) muscles of the shoulder girdle and upper limb:

- Deltoid, the thorns, the thorns, triceps brachii, biceps brachii, brachialis, brachial raven, opening several small muscles of the forearm and wrist stuck in the floor.

C) Increase the power and right of neck flexor muscle groups (ladder, corner).

D) an increase in static power leg and waist;

And) reinforce good behavior and moral character through epic and mystical poetry reading.

Interest in the gym

Mail the form and Mkhrvth Handle height 70cm with different weights. Consuming desire to move heavy Grzy like turning on the shoulder.In the present form.

The heroes of the shoulder muscles, shoulder and arm, forearm and wrist movements and the old Navn Combat Training has been.

A variety of measures including:

1 - Desire-making laminar or Srmch

2 - the desire for spicy or Gvarg·h

3 - Desire Play1 - Desire-making laminar or Srmch:

Like the rest of the way done.

2 - the desire for spicy or Gvarg·h:

Solving the world's history books written by Mirza Mohammad Sadegh Mousavi flashes pen name of Bassam word hackney (such as voice and trumpet Gvrg·h up ...). Desire Gvarg·h making some sort of desire to have, and then we

4 - like playing

The game will launch from the movements that many desire Tmashagrpsnd attractive and is lighter.

Games of Interest:

1) Right of stature like game time;

2) not out of desire, the desire to play again;

3) Open a desire not to bend the shaft of the game;

4) Bend the knees will not play;

5) After throwing the bouquet again and landed a desire by desire

6) Play like a circular area with a diameter of 3 meters.Targets of Interest

A) increase upper body strength, muscle groups:

- Large pectoral muscles, a small chest, between the ribs, internal and external, like abdominal ventral trapezoid, rhombus, round, big, great dorsal scapular

B) muscles of the shoulder girdle and upper limb:

- Deltoid, the thorns, the thorns, the thorns, triceps brachii, biceps brachii, brachialis, brachial raven, radial arm, forearm, and the opening of numerous small muscles in the hand and wrist stuck.

C) Increase the power and right of neck flexor muscle groups (ladder, corner).

D) an increase in static power leg and waist;

And) reinforce good behavior and moral character through epic and mystical poetry reading.Birr:

Rotates among the most fascinating arts and individual sports activities in the gym. Find one of the youngest veteran in the rotation occurs, Phmvan and the old one ends. But Sadat enjoy special priority. Turning to various forms of technical and done.

, then begin turning.

Revolve forms of these names are known:

1 - Wheel Forestry;

2 - wheel hammer;

3 - wheel sharp (plain);

4 - Wheel of grass;

5 - one with wheels (with a wheel and a Tkpr);

6 - tripetalous wheel (or two-wheeler and three Tkpr);

7 - Qajari wheel.Tornado.Rotating targets:

- Increased neuromuscular coordination and sense of balance in motion;

- Increase anaerobic power and endurance in the muscles of the leg position;

- Increase speed and agility;

- Improving fitness and bodybuilding stature;

- Reinforce good behavior and moral character through epic and mystical poetry reading.Kbadh:

The chord of the arc of the different weights of iron and metal rings and scales form.Each club usually Kbadh different weights are placed on athletes to make use of it.Kbadh handling of three kinds:

1 - One-sided: on the one hand between the shoulders and the top Srast Kbadh the way.

2 - Two-way Kbadh This move left and right with both hands overhead and open lug Kbadh both sides of the body. And usually Vpyshksvt flanks of the.

3 - In front of the chest or front heavy and difficult to move, move left and right vertical Kbadh an open hand and pull it to either side of the body.

Kbadh veteran mentor from one of the top fifty counts as if the rock counts, again from fifty to reduce the numbers one by one and beat Payyyn can take digital photos.

Kbadh stunt with:

Some operations, such as turning a strong athletic body Kbadh around doing sweet gestures.Kbadh weights:

Youth racing, weight is 20 kg Kbadh 18 kg and adults.

Two and a half meters and a length of chain attached to the bow, where the chain is about two meters.

Hdaaksr launch of 72 and a maximum of two minutes.

Kbadh a cache can drag the Kbadh innovative moves or sweet thing to do and every move will earn 5 points.

How to Earn Points blink subject to certain rules and Kbadh Errors in Kbadh Rating Points blink and measured as follows:
40 Throw the first half of each score 20 score
22 Throw 1 after each score 22 score
10 throwing the 3 each score 30 score
Stunt every move 5th gradeHitting Kbadh objectives:

A) increase upper body strength, muscle groups:

- Large pectoral muscles, a small chest, between the ribs, internal and external, like abdominal ventral trapezoid, rhombus, round, big, great dorsal scapular.

B) muscles of the shoulder girdle and upper limb:

- Deltoid, the thorns, the thorns, the thorns, triceps brachii, biceps brachii, brachialis, brachial raven, radial arm, forearm, and the opening of numerous small muscles in the hand and wrist stuck.

C) Increase the power and right of neck flexor muscle groups (ladder, corner).

D) an increase in static power leg and waist;

And) reinforce good behavior and moral character through epic and mystical poetry reading.Pray

Prayer is the most ancient traditions of the club at the end of exercise done. Prayers, with the social aspects and opinions with a slight Point in case, so the remains of antiquity have.Customs gym

Home Our sport is rather Hvsnakan

The house was not dirty the place pure

Despite our physical home is heaven

Eye Ferris land the cleaner

Athletes are expected to behave in an ancient ritual based on principles of generosity and magnanimity gymnasium, over time, humility, piety, justice, peace, and be polite. According to these principles, the ancient sport of customs duty that every athlete has a second entrance to the gymnasium to leaving it to operate within the rules. These principles include:

1 - former:

Athletes of the longstanding traditions of the club, was the former. The history and tradition of the ancient rituals of ancient Iranian history and culture of the Iranian people and Islamic culture and history, Morning worship is.

The young people were divided into groups and each group of fifty with his commander over a distance of about 40 teachers (each teacher 180 meters) ran more than seven kilometers.

2 - the humble gym arrival:

Everyone should head down to the gym, and that is humility.

4 - etiquette and respect for others:

Respect for others' actions take place:

· Entrants in the event that more than one person must deal with compliments and respect each other prior to the invitation of the club;

· The tradition is older, more veteran than anyone else has a right;

· As the owner of the guest, the most celebrated long into the cold and ride alongside veteran and mentor, and now most places with respect to the input and the platform of the cold,

· Anyone who is in the ring or outside the ring, it should be bigger because the protagonist arrives to give him his place.5 - Master of ceremonies:· If you are a novice or non-athlete, just says "coming Khvs"!

· If a record is made and then say "Welcome" to the audience, asking for him to send blessings;

If you are the protagonists, "says Safa step" and seek blessings from the audience for him with both hands to beat the gym and takes a beating Rkbar;

· If you are heroes in addition to tribute ceremonial elders, the alarm sounded in his honor brings to the Regulations;

· Master arrival time champion of the ring, or a party's or a senior figure in the initial formalities like such poems as tribute welcome to read:

Qul Hu Allahu Ahad Rfyqt to do a day and night thy God Bless Samad

Let go anywhere Yvld Yart Yld Lemma lemma canceled crush your soul captured, Rhbrt Kfva A.

Whenever a mentor for anyone seeking blessings, every person should be without avarice and prejudice even Shkhs the enemy sends blessings.

n Sticky Notes

People claim to primacy and superiority of lower-level job and expect to be asked to leave Azmrshd athletes or most veteran participants, seek permission from him.
Master of ceremonies and formalities shall be binding on any of the athletes is common.
Seeking blessings at the wheel and the wheel veteran and long-time champion Besides the alarm bell on the third beat of the reason for a call.

6 - Invitation to the sport:

Once the server is bound Tshstn athletic club back at him, a folded towel on the side will exercise a call sign.

· Athletes rose to take leave of resolute exercise of a larger audience.

"7 - tribute to a scoop Ahtmam Bible:8 - The Pull:

Byamvzdnd to imitate

end