جدول رتبه بندی مرشدان در یک نگاه
ساعت ۱٠:٤٦ ‎ب.ظ روز جمعه ۱٤ شهریور ،۱۳٩۳  کلمات کلیدی:
رتبه عنوان رتبه امتیاز رتبه حداقل سن جهت کسب رتبه حد اقل توقف در رتبه قبل مجموع سابقه مرشدی از آغاز صادر کننده حکم  
مقدماتی نو پنجه
-- -- 2ماه 2ماه فدراسیون  
1 خوش پنجه منکر در چرخ -- 10 ماه   1 سال   فدراسیون  
2 خوش آوا صلوات درچرخ -- 2 سال 3سال   فدراسیون  
3 خوش نوا صلوات بالا و پایین 18 سال 2 سال 5سال   فدراسیون  
4 سردم نشین صلوات از درب 20 سال 3 سال 8 سال فدراسیون  
5 سردم یار ورودی بالا و پایین 24 سال 4 سال 12 سال فدراسیون  
6 سردم دار

واردی از درب خواندن در کباده

29 سال 5 سال 17 سال فدراسیون  
7 مرشد

زنگ در چرخ زنگ و شمارش در کباده

35 سال 6 سال 23 سال فدراسیون  
8 مرشد پیشکسوت زنگ بالا و پایین زنگ و شمارش در کباده 45 سال 7 سال 30 سال فدراسیون  
9 مرشد کهن سوار ضرب و زنگ از درب زنگ و شمارش در کباده 63 سال 10 سال 40 سال فدراسیون